Ghid complet:
Tipuri de Șeminee

Introducere

Din punct de vedere al combustibilului folosit la ardere şemineul poate funcţiona pe bază de combustibil solid, gazos, lichid si curent electric.

Şemineul nu este doar un simplu obiect cu rol de incălzire. In decursul timpului a ajuns la diverse forme de design si stilizare devenind un decor favorit pentru locuinţa. Magia focului si a căldurii transmise îi asigură succesul in funcţie de tipul constructiv, modul de funcţionare precum şi de materialele folosite pentru elaborarea finisajului. Rustic, clasic sau modern tinde să se incadreze cat mai perfect in diferitele stiluri arhitecturale devenind centrul căminului şi transformând astfel locul unde este amplasat într-un loc preferat de reunire a familiei.

Șemineu pe lemn

seminee.casa
 • Şemineele din această categorie funcţioneaza cu lemne utilizând un focar de ardere închis cu o uşă din sticlă termorezistentă. Sunt robuste si cele mai versatile focare datorită randamentului mare obţinut in urma arderii lemnului si a numeroaselor tipuri constructive. Astfel pot fi din fontă cu grosime mare sau din tablă de oţel special cu grosime mare si căptuşite cu şamote tot mai elaborate. Sunt focare perfecţionate continuu prin soluţionarea neajunsurilor constatate, in timp, de către beneficiari si producători astfel incât costurile de exploatare au devenit tot mai reduse.
 • Avantajele şemineelor, echipate cu aceste focare, sunt consumul redus de combustibil datorită arderii tot mai complete a lemnului, incălzesc repede spaţiul destinat, lipsa scăpărilor de fum si implicit a noxelor specifice arderii, nu consumă oxigenul din incăperea in care sunt construite, nu necesită spaţiu foarte mare pentru montaj si este independent din punct de vedere energetic.
 • Dezavantajele sunt legate de faptul că pentru construcţia lor este necesar un soclu care să reziste greutăţii rezultate in urma montajului, limitarea amplasării intr-o locaţie faţă de un horn corespunzator ca diametru, inălţime şi material de construcţie. Aceste dezavantaje sunt de fapt necesitaţi obligatorii de funcţionare in siguranţă.
 • Întreţinerea acestor şeminee se reduce la curăţarea periodică a cenuşarului, verificarea si curăţarea grilei prizei de aer proaspăt pentru focar, verificarea si curăţarea grilelor de aer rece şi cald situate pe corpul şemineului, verificarea obligatorie a hornului de două ori pe an şi curăţarea obligatorie a acestuia o dată pe an.

Șemineu pe lemne cu încălzire centrală

seminee.casa
 • Şemineul pe lemne cu incălzire centrală este soluţia ideală atunci când ne dorim un şemineu care sa fie totodată si centrală termică. Pe de o parte asigură căminului ambientul placut şi are toate avantajele estetice ale unui şemineu. Pe de altă parte funcţionează ca o centrală termică. Aceste şeminee sunt folosite pentru incălzirea apei menajere, incălzirea locuinţei prin calorifere sau chiar prin pardoseală. Focarele acestor şeminee reprezinta varianta optimizată si automatizată a focarelor de ardere pe lemne, inchise cu uşă din sticla termorezistentă.
 • Avantajele acestui sistem constau in faptul că este un produs multifuncţional fiind atat şemineu cât şi centrală termică, poate oferii aport la incălzirea casei prin conectarea la o centrală deja existentă, pierderile de caldură sunt minime deoarece încălzeşte si spaţiul în care se montează, are randament mare si implicit necesită consum redus de lemne costurile de exploatare fiind mici.
 • Dezavantajele acestui sistem sunt cele ale focarelor inchise de ardere pe lemne la care se adaugă dependenţa energetică faţă de o sursă de curent, faptul că necesită un spaţiu mai mare de montaj, limitarea posibilităţilor de racordare la reţeaua de incălzire centrală existentă precum şi la un horn adecvat (ca diametru, inălţime şi material de construcţie).
 • Întreținerea acestor şeminee, la fel ca şi in cazul şemineelor simple pe lemne se reduce la curaţarea periodică a cenuşarului, verificarea si curaţarea grilei prizei de aer proaspăt pentru focar, verificarea si curăţarea grilelor de aer rece şi cald situate pe corpul şemineului, verificarea obligatorie a hornului de doua ori pe an si curăţarea obligatorie a acestuia o dată pe an la care se adaugă verificarea echipamentelor si elementelor de siguranţă ale instalaţiei de incălzire centrală.

Șemineu pe lemne deschis

seminee.casa
 • Şemineele deschise ce funcţionează cu lemne sunt probabil cele mai spectaculoase din punct de vedere al imaginii şi ambianţei oferite de către focul ce arde in focar. Căldura oferită de către acest tip de şemineu, din păcate, este sesizabilă doar in zona din apropierea acestuia şi atât timp cât focarul este alimentat cu lemne.
 • Avantajele şemineului deschis sunt doar de natură estetica limitându-se la realizarea arhitecturală printr-o paletă largă de design.
 • Dezavantajele şemineelor deschise sunt rezultatul arderii incomplete a lemnului ceea ce determină randamentul mult mai scăzut faţă de randamentul şemineelor cu focar închis fapt ce duce la un consum ridicat de lemne şi implicit la un cost mare de exploatare, rămane multa cenuşă in urma arderii, neplăceri cauzate de mirosul si funinginea rezultată in urma procesului de ardere, scăpări de fum in incăperea in care sunt situate si prezintă o siguranţă scazută in funcţionare.
 • Întreținerea şemineelor deschise presupune o operaţiune mai amplă faţă de intreţinerea şemineelor inchise. Astfel nefiind dotate cu cenuşar cenuşa se curăţă greu, presupune indepărtarea permanentă a depunerilor de funingine atât din focar cât şi de pe părţile exterioare ale şemineului, necesită inspectarea si curăţarea fregventă a coşului de fum datorită depunerii masive a produşilor de ardere.

Șemineu pe gaz metan

seminee.casa
 • Şemineul pe gaz metan ofera o soluţie foarte practică si comodă de incălzire a locuinţei eliminând achiziţionarea si depozitarea lemnelor.
 • Avantajele acestui sistem de încălzire constau in dimensiunile si formele variate, nu necesită curăţire, au tiraj forţat de evacuare a gazelor arse deci nu necesită racordarea la un coş, sunt automatizate incât funcţionarea poate fi reglată din telecomandă şi focarul are randament mare.
 • Dezavantajele sunt costul ridicat de exploatare datorat preţului gazului metan, presupune realizarea instalaţiei de alimentare cu gaz metan precum si regimul ISCIR.

Bioșemineu

seminee.casa
 • Bioşemineele funcţioneaza pe bază de combustibil lichid numit bioetanol, combustibil ecologic care emană prin ardere doar dioxid de carbon si apă. Acesta poate fi montat cu uşurinţă in orice locuinţă. Atât bioşemineele încastrate in perete sau montate pe podea cât şi cele mobile au fost concepute pentru spaţiile in care este imposibilă amplasarea unui alt tip de şemineu precum şi pentru eliminarea anumitor factori implicaţi in intreţinerea unui şemineu pe combustibil solid.
 • Avantajele acestui sistem constau in faptul că nu necesită un coş de fum sau vreo sursă de ventilaţie, cele mobile pot fi mutate acolo unde doreşte clientul chiar şi pe terase, conferă magia focului spaţiului in care sunt, pot avea forme constructive foarte variate, nu necesită curăţare sau intreţinere.
 • Dezavantajul major al bioşemineului este puterea mică de încălzire din această cauză fiind mai mult un decor şi nu un sistem optim de încălzire a spaţiului in care se găseste, datorită dioxidului de carbon rezultat in urma arderii este totuşi necesară aerisirea incăperii, din motive de siguranţă rezervorul de bioethanol are un volum mic iar alimentarea acestuia este posibilă doar când acesta este rece.
VORBEȘTE CU UN MONTATOR DE FOCARE

Consiliază-te gratuit cu un montator de șeminee autorizat din orașul tău. Lasă datele de contact și te va contacta un expert verificat.